Quyết định số 51/2001/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
4
download

Quyết định số 51/2001/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2001/QĐ-BVHTT về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2001/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 51/2001/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DI TÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN Căn cứ điều 34 của Hiến Pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Căn cứ điều 69 Luật đất đai năm 1993 về việc qui định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích . Căn cứ Pháp Lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh năm 1984 . Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin . Sau khi xem xét hồ sơ di tích và đề nghị của ông chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Quảng Bình, Tây Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng. QUYẾT ĐNNH: Điều 1.Nay công nhận 18 di tích và bổ sung 19 di tích sau: Tỉnh Thanh Hoá (02 di tích) 1. Di tích Lịch sử : Đền thờ Trần Khát Chân- xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá . Di tích lịch sử : Núi và đền Đồng Cổ – xã Yên Thọ, huyện Yên Định , tỉnh Thanh Hoá . Tỉnh Hà Nam ( 01 di tích ): Di tích Kiến trúc nghệ thuật: Đình Nguyễn Trung – xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam . III. Tỉnh Bắc Ninh ( 07di tích) 2. Di tích kiến trúc nghệ thuật : Đình Ngô Nội - xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  2. Di tích kiến trúc nghệ thuật : Đình Lạc Nhuế – xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh . Di tích nghệ thuật: Chùa Xuân Đồng- xã Hoà Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 3. Ninh. 4. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền Dương ổ – xã Phong Khê, huyệnYên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 5. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thôn Trung- xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 6. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Tam Lư- xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đình Tổ- xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. IV. Tỉnh Quảng Bình ( 03 di tích ) 7. Di tích lịch sử: Địa điểm vụ thảm sát Mỹ Trạch- xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. 8. Di tích lịch sử : Trận địa pháo Đại đội nữ dân quân Ngư Thuỷ – xã Hải Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình . Di tích lịch sử: Ga Kẻ Rấy – Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. V. Tỉnh Tây Ninh ( 01 di tích ) Di tích lịch sử: Căn cứ thanh niên cách mạng Trảng Bàng tại Rừng Rong– xã An Tịnh , huyện Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh . VI. Tỉnh Lào Cai ( 02 di tích) 9. Di tích khảo cổ : Phế tích thành cổ Nghị Lang – Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Di tích lịch sử : Đền Cấm- phường Phố Mới, Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. VII. Tỉnh Vĩnh Phúc ( 01 di tích ) Di tích lịch sử – nghệ thuật : Đền Văn Quán – xã Văn Khê, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc . VIII. Tỉnh Quảng Ninh ( 01 di tích và bổ sung 19 di tích): Di tích lịch sử : Thương Cảng Vân Đồn – xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
  3. · * Bổ sung 19 nhà thờ sau đây vào quyết định số 34/VH-QĐ ngày 9/1/1990 công nhận di tích lịch sử Miếu 19 vị Tiên công : · Nhà thờ họ Lê ( Lê Mở, Lê Khép)- xã Phong Cốc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. · Nhà thờ họ Ngô ( Ngô Bách Đoan)- xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. · Nhà thờ họ Nguyễn ( Nguyễn Phúc Cốc, Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Phúc Vinh) – xã Phong Cốc, huyệnYên Hưng, tỉnh Quang Ninh. · Nhà thờ họ Vũ ( Vũ Song), xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. · Nhà thờ họ Vũ ( Vũ Hồng Tiệm)- xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. · Nhà thờ họ Dương( Dương Quang Tín) – xã CNm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Dương ( Dương Quang Tấn)- xã CNm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Phạm ( Phạm Việt)- xã CNm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Bùi ( Bùi Huy N goạn)- xã Phong Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Vũ ( Vũ Giai)- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Vũ ( Vũ Tam Tỉnh)- xã Yên Hải, huyệnYên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Bùi ( Bùi Bách N iên)- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ N guyễn ( N guyễn Thực, N guyễn N ghệ)- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ N guyễn ( N guyễn Thực, N guyễn N ghệ )- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Hoàng ( Hoàng N ông, Hoàng N ênh)- xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · Miếu Tiên Công( thờ Hoàng N ông, Hoàng N ênh) - xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Đỗ ( Đỗ Độ)- xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. · N hà thờ họ Đào ( Đào Bá Lệ)- xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh.
  4. N hà thờ họ Hoàng ( Hoàng Kim Bảng)- xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng N inh. Điều 2. N ghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng . Trường hợp đặc biệt xử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin. Điều 3. Uỷ ban N hân dân các cấp thực hiện quyền quản lý N hà nước đối với di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định. Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh: Thanh Hoá, Hà N am, Vĩnh Phúc, Bắc N inh, Lào Cai, Quảng Bình, Tây N inh, Quảng N inh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - N hư điều 4. THÔNG TIN - Công báo. - Lưu VP – Cục BTBT ( 3b). THỨ TRƯỞNG Lưu Trần Tiêu
Đồng bộ tài khoản