Quyết định số 56/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 56/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2003/QĐ-UB về việc xác định lại tên và nhiệm vụ cho Công ty Khảo sát đo đạc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 56/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI TÊN VÀ NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY KHẢO SÁT ĐO ĐẠC" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 16/01/1993 của UBND Thành phố về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước; Xét Tờ trình số 1457/TTR-ĐCNĐ ngày 16/4/2003 của sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội về việc đề nghị bổ sung tên và nhiệm vụ cho Công ty Khảo sát đo đạc; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xác định lại tên và nhiệm vụ cho Công ty Khảo sát đo đạc, thuộc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội như sau: A. TÊN GỌI: - TÊN GỌI CŨ CÔNG TY KHẢO SÁT ĐO ĐẠC. - Tên gọi mới Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội. - Tên giao dịch quốc tế: HANOI CARTOGRAPHIC AND GEOTECHICLA COMPANY - Tên viết tắt: HCGC. - Trụ sở được đặt tại : số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. B. NHIỆM VỤ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI: 1. Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn. 2. Xác định mốc giới quy hoạch, mốc giao đất và các công tác đo đạc chuyên ngành khác.
  2. 3. Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, vật liệu xây dựng, xét nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước phục vụ xây dựng công trình. 4. Dịch vụ nhà đất và lập quy hoạch sử dụng đất ở phường, xã. 5. Thi công xây dựng công trình hạ tầng đô thị thuộc nhóm C. (Cấp điện, nước, thoát nước, san nền…). 6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nâng bậc công nhân trong ngành khảo sát đo đạc và địa chất công trình, địa chất thủy văn. 7. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào chuyên ngành khảo sát đo đạc, địa chất công trình, địa chất thủy văn. Điều 2. - Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của Nhà nước. - Cho phép Công tu Khảo sát và đo đạc Hà Nội được thành lập một số các xí nghiệp thành viên theo nhu cầu của từng giai đoạn. Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Trủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Giám đốc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội, Công ty Khảo sát và đo đạc Hà Nội thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản