Quyết định số 57/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 57/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2000/QĐ-UB về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2000/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 57/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ; Căn cứ Quyết định số 40/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng long Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chánh Văn phòng UBND thành phố, QUYẾT ĐNNH Điều 1: Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do đồng chí Lưu Minh Trị - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long phụ trách. Điều 2: Về bộ máy hoạt động, trụ sở và phương tiện làm việc: 1- Trước mắt, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có 1 Phó Văn phòng và 2 cán bộ chuyên trách, do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ; có 3 cán bộ kiêm nhiệm do Bộ Văn hoá - thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương cử tham gia. Số cán bộ chuyên trách sinh hoạt và hưởng lương tại Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội. 2- Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội bố trí phòng làm việc cho 1 Phó Văn phòng và 2 cán bộ chuyên trách của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia. 3- Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sử dụng con dấu của UBND Thành phố Hà Nội trong quan hệ công tác. 4- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp vào ngân sách của UBND Thành phố Hà Nội. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có con dấu và tài khoản riêng. Trước mắt, sử dụng bộ máy tài vụ của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội.
  2. Điều 3: Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính. quyền thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản