Quyết định số 5933/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 5933/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5933/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5933/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 5933/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM HẢI SẢN THÀNH ĐƠN VỊ KINH TẾ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Xét Thông báo số 562/ĐMDN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập) thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ; Xét Tờ trình số 752/TCT/tc-lđtl ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ; Xét Tờ trình số 327/KHĐT-KD ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Sở Kế hoạch và đầu tư; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố) thành đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. - Tên giao dịch nước ngoài : Agrimexco. Điều 2. Trụ sở của Công ty đặt tại : 176 Hai Bà Trưng, quận 1. Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty : Sản xuất kinh doanh nông, lâm, hải sản. Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật tư, thực phẩm chế biến, công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày da, cây con giống các loại, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, phương tiện vận chuyển (xe ôtô, xe tải, xe chuyên dùng), máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng kim khí điện máy, mỹ phẩm. Sản
  2. xuất thức ăn gia súc. Sản xuất, lắp ráp xe gắn máy CKD. Gia công, đóng gói, bảo quản hàng hóa. Dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu. Đầu tư khai thác nuôi trồng thủy sản. Gia công đóng gói bao bì hàng hóa xuất khẩu, phân loại và bảo quản hàng hóa. Điều 4. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn có trách nhiệm : 4.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động (lập phương án xử lý số lao động dôi dư để Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt), chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản. 4.2- Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản. 4.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản. Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản nộp bản chính quyết định thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; nộp con dấu tại Công an thành phố (PC13). Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 6 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính - TTUB : CT, các PCT - Các Ban Đảng : TC, VPTU - TT Ban ĐMQLDN.TP - Cục Thuế, Công an TP - Chi nhánh NHNN.TP Nguyễn Thiện Nhân - VPHĐ-UB : các PVP - Tổ CNN - Lưu (CNN.K)
Đồng bộ tài khoản