Quyết định số 622-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
3
download

Quyết định số 622-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 622-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 622-QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 622-QĐ Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 1992 QUY T Đ NH BAN HÀNH M T TIÊU CHU N VI T NAM CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27-12-1990; Xét ngh c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng; QUY T Đ NH: Nay ban hành Tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 5680 - 1992 D u phù h p tiêu chuNn Vi t Nam. ng H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản