Quyết định số 64-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 64-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64-QĐ/CTN về việc cách chức chức vụ Thẩm phán tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của ông Lê Quang Vinh do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64-QĐ/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64-Q /CTN Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 1993 QUY T NNH V VI C CÁCH CH C CH C V TH M PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH C A ÔNG LÊ QUANG VINH CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 c a Hi n pháp 1992; Căn c vào i u 16 và i u 38 Lu t T ch c Tòa án nhân dân ngày 06 tháng 10 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp có s nh t trí c a Chánh án Tòa án Nhân dân t i cao, QUY T NNH: i u 1. – Cách ch c ch c v ThNm phán Tòa án nhân dân thành ph H Chí minh c a ông Lê Quang Vinh k t ngày 12 tháng 05 năm 1993. i u 2. – Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c, B trư ng B Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao thành ph H Chí Minh và ông Lê Quang Vinh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản