Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC về việc công bố danh sách các tổ chức chứng nhận phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy do Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC

  1. TỔNG CỤC TIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHUẨN - ĐO LƯỜNG - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHẤT LƯỢNG ******** ******** Số: 650/2001/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG SỐ 650/2001/QĐ-TĐC NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM NHẬP KHẨU DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 22/HĐBT ngày 08 tháng 2 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Căn cứ Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe maý; Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Tổng hợp Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố "Danh sách các tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy". Danh sách này sẽ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi có thay đổi. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Nguyễn Hữu Thiện (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản