Quyết định số 680/2000/QĐ-UB-TD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 680/2000/QĐ-UB-TD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 680/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của bà Liễu Thị Nở, khiếu nại quyết định số 693/QĐ-UB-ĐĐ ngày 19/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 680/2000/QĐ-UB-TD

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 680/2000/QĐ-UB-TD TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN CỦA BÀ LIỄU THỊ NỞ, KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 693/QĐ-UB-ĐĐ NGÀY 19/5/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ; Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 ; Xét đơn của bà Liễu Thị Nở, cư ngụ tại B14/28 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại số 693/QĐ-UB-ĐĐ ngày 19/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ; Xét phần đất khiếu nại có diện tích 239,7m2 tọa lạc tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, có vị trí sau nhà bà Liễu Thị Nở. Toàn bộ khu đất tranh chấp và những phần đất xung quanh có nguồn gốc do ông Huỳnh Văn Phước khai hoang sử dụng. Năm 1970, ông Phước có bán lại cho ông Nguyễn Văn Răng một phần đất phía trước để xây dựng nhà ở (không có giấy tờ), sau đó ông Răng để lại cho gia đình bà Liễu Thị Nở sử dụng cho đến nay. Bà Nở đăng ký đất theo Chỉ thị 299/TTg diện tích 396m2, thửa 790, tờ bản đồ số 1. Nhưng thực tế hiện nay, bà Nở sử dụng 614,38m2. Phần đất ao trũng phía sau nhà bà Nở có diện tích 239,7m2 do ông Huỳnh Văn Phước sử dụng từ trước đến nay trồng dừa nước và thu hoạch lá hàng năm. Gần đây, bà Liễu Thị Nở tranh chấp phần đất 239,7m2 với ông Huỳnh Văn Phước. Ngày 19/5/1999, ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định giải quyết khiếu nại số 693/QĐ-UB-ĐĐ công nhận quyền sử dụng phần đất ao 239,7m2 tại ấp 2 xã Bình Hưng cho ông Huỳnh Văn Phước. - Xét phần đất khiếu nại diện tích 239,7m2 tọa lạc tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, có vị trí sau nhà bà Liễu Thị Nở. Qua xác minh được biết, ông Huỳnh Văn Phước có quá trình sử dụng trồng dừa nước từ trước đến nay. Do vậy, việc giải quyết công nhận cho ông Phước được tiếp tục sử dụng là có cơ sở. Bà Liễu Thị Nở khiếu nại quyền sử dụng phần đất trên là không có căn cứ pháp lý để giải quyết ; - Xét quyết định giải quyết khiếu nại số 693/QĐ-UB-ĐĐ ngày 19/5/1999 của ủy ban nhân
  2. dân huyện Bình Chánh và Tờ trình số 16750/TT-ĐCNĐ-TT ngày 12/11/1999 của Sở Địa chính-Nhà đất thành phố; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công nhận quyết định giải quyết khiếu nại số 693/QĐ-UB-ĐĐ ngày 19/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cho phép ông Huỳnh Văn Phước được tiếp tục sử dụng 239,7m2 đất tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh là đúng pháp luật. Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của bà Liễu Thị Nở và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức thực hiện quyết định này và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố. Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, bà Liễu Thị Nở, ông Huỳnh Văn Phước có trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ - Thanh tra Nhà nước - Tổng Cục Địa chính - TT/HĐND thành phố - TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/PC - Đoàn ĐBQH thành phố - Viện KSND thành phố - Thanh tra thành phố - Văn phòng Tiếp dân TP (3b) Vũ Hùng Việt - VPUB : PVP/NC, ĐT - Tổ NC, ĐT - Lưu
Đồng bộ tài khoản