Quyết định số 695-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 695-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 695-BYT/QĐ về việc sửa đổi Điều 15 Quy chế hành nghề dược tại nhà thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 500/BYT-QĐ ngày 10/4/1992 do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 695-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 695-BYT/Q Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1993 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 695-BYT/Q NGÀY 8 / 9 /1993 S A I I U 15 QUY CH "HÀNH NGH DƯ C T I NHÀ THU C" BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 500/BYT-Q NGÀY 10/4/1992 B TRƯ NG B YT Căn c Quy t nh s 276/CP ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí. Xét ngh c a ông V trư ng V Qu n lý Dư c. QUY T NNH i u 1: Nay s a i i u 15 quy ch "hành ngh Dư c t i nhà thu c" như sau: Khi nh n "gi y phép hành ngh Dư c t i nhà thu c" ương s ph i n p m t kho n phí theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V qu n lý Dư c, Tài chính - K toán B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản