Quyết định số 71-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 71-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71-HĐBT về việc chia xã Nhị Thành thành xã Nhị Thành và xã Tân Thành thuộc huyện Bến Thủ, tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 71 - H BT NGÀY 15-9-1981 V VI C CHIA XÃ NHN THÀNH THÀNH XÃ NHN THÀNH VÀ XÃ TÂN THÀNH THU C HUY N B N TH , T NH LONG AN H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Long An, QUY T NNH i u 1: Chia xã Nh Thành thành hai xã l y tên là xã Nh Thành và xã Tân Thành thu c huy n B n Th , t nh Long An: - Xã Nh Thành g m 4 p: p 1, p 2, p 3, p 4 (1). - Xã Tân Thành g m 5 p: p 1, p 2, p 3, p 4 và p 5 m i (1) i u 2: ng chí Ch t ch U ban Nhân dân t nh Long An ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các xã. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản