Quyết định số 718/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 718/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 718/2005/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trịnh Quân Huấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 718/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 718/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG TRNNH QUÂN HU N GI CH C TH TRƯ NG B YT TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 7119-CVNS/BTCTW ngày 22 tháng 7 năm 2005; Xét t trình c a B trư ng B Y t t i văn b n s 25/TTr-BCS ngày 24 tháng 2 năm 2005; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 682/TTr-BNV ngày 31 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH i u 1 . B nhi m có th i h n ông Tr nh Quân Hu n, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AUDS, gi ch c Th trư ng B Y t . i u 2 . B trư ng B N i v , B trư ng B Y t và ông Tr nh Quân Hu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản