Quyết định số 756/QĐ-CTN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 756/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 756/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 756/QĐ-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 756/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 69/TTr-CP ngày 06/5/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 30 trường hợp có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các trường hợp có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nguyễn Minh Triết DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM (kèm theo Quyết định số 756/QĐ-CTN ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch nước) 1. Đàm Triệu Cơ, sinh ngày 22/7/1971 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Đàm Triệu Cơ Giới tính: Nam Hiện trú tại: 41/208 lô H, trại 979A, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 2. Lâm Vĩ Hùng, sinh năm 1976 tại An Giang Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Vĩ Hùng Giới tính: Nam Hiện trú tại: 94 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 3. Mely TaglyNaw, sinh ngày 20/10/1967 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lương Vân Ny Giới tính: Nữ Hiện trú tại: H18 – Khu K300 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 4. Nguyễn Văn Vuth, sinh ngày 20/8/1969 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Quốc Giới tính: Nam Hiện trú tại: Sạp số 8, Gia Phú, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 5. Trần Văn Lẹ, sinh ngày 01/01/1953 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Lẹ Giới tính: Nam Hiện trú tại: 94 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
  3. 6. Trần Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 01/01/1956 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 94 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 7. Thạch Bun Lay, sinh năm 1960 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Thạch Nga Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 021A Chung cư Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 8. La Tu Anh, sinh ngày 22/3/1952 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: La Tu Anh Giới tính: Nam Hiện trú tại: 416/17A Đường Gia Phú, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 9. Lâm Vĩ Cường, sinh năm 1974 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Vĩ Cường Giới tính: Nam Hiện trú tại: 94 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 10. Elesa Taglynaw, sinh ngày 20/11/1969 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lương Nam Phương Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1B Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 11. Lo Bội Thanh (Lu Bội Thanh), sinh ngày 21/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Lo Bội Thanh Giới tính: Nữ
  4. Hiện trú tại: 216 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 12. Lu Sok Kun, sinh ngày 08/3/1972 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lữ Thục Quân Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 88/3 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 13. Lu Kaing Kheang, sinh ngày 24/01/1955 tại Trung Quốc Có tên gọi Việt Nam là: Lữ Cán Cường Giới tính: Nam Hiện trú tại: 88/3 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 14. Trương Hô, sinh ngày 23/11/1960 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Hô Giới tính: Nam Hiện trú tại: 1525/29/18 đường 3/2, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 15. Lâm Y Linh, sinh ngày 15/12/1972 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Y Linh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 572/18 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 16. Lu Kiang Ty, sinh ngày 27/9/1975 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lữ Cán Nghi Giới tính: Nam Hiện trú tại: 88/3 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 17. Thái Phương, sinh ngày 22/10/1949 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Thái Phương
  5. Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1428/19 đường 3/2 phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 18. Trần Quân, sinh ngày 16/6/1976 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quân Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 140/86 đường Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 19. La Anh, sinh ngày 01/01/1946 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: La Anh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 140/86 Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 20. Hứa Lệ Hà, sinh ngày 10/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Hứa Lệ Hà Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 387/5 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 21. Lu Kiang Eang, sinh ngày 02/01/1964 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lữ Cán Dũng Giới tính: Nam Hiện trú tại: 88/3 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 22. Lu Kiang Tek, sinh ngày 14/3/1968 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lữ Cán Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: 88/3 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 23. Lu Kiang Hieng, sinh ngày 17/5/1963 tại Campuchia
  6. Có tên gọi Việt Nam là: Lữ Cán Hùng Giới tính: Nam Hiện trú tại: 88/3 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh./. DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM (kèm theo Quyết định số 756/QĐ-CTN ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch nước) 1. Teoh Thanh Mai, sinh ngày 30/9/2001 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Teoh Thanh Mai Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 235/95/62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 2. Teoh Tất Việt, sinh ngày 10/01/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Teoh Tất Việt Giới tính: Nam Hiện trú tại: 235/95/62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 3. Hồ A Siều, sinh ngày 12/6/1965 tại Quảng Ninh Có tên gọi Việt Nam là: Hồ A Siều Giới tính: Nam Hiện trú tại: 441 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 4. Lao Bo Pha, sinh ngày 28/7/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Pha Giới tính: Nữ
  7. Hiện trú tại: 449/6/20 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 5. Ali Abdallah Mohamed, sinh ngày 02/02/1949 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Ali Abdallah Mohamed Giới tính: Nam Hiện trú tại: 77b, Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 6. Lee Wan Sheng, sinh ngày 03/6/1970 tại Đài Loan Có tên gọi Việt Nam là: Lý Vượng Sinh Giới tính: Nam Hiện trú tại: 1B/19/1 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 7. Trương Eo, sinh ngày 01/01/1941 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Eo Giới tính: Nam Hiện trú tại: 186 Minh Phụng, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh./.
Đồng bộ tài khoản