Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawbmhc5

Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản