Quyết định số 776-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 776-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 776-TTg về việc cử Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 776-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 776-TTg Hà N i, Ngày 30 tháng 11 năm 1995 QUY T NNH V VI C C PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C U BAN QU C GIA PHÒNG CH NG AIDS TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét nhu c u c p bách c a công tác phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam; Theo ngh c a Phó Ch t ch U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS t i công văn s 201/VP ngày 15 tháng 11 năm 1995, QUY T NNH: i u 1. Nay c ông Nguyên Phương, B trư ng B Y t gi ch c v Phó Ch t ch thư ng tr c U ban qu c gia phòng ch ng AIDS thay ông Nguy n Tr ng Nhân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Các ông có tên i u 1 và Văn phòng U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản