Quyết định số 77A-VH/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 77A-VH/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77A-VH/QĐ xếp hạng hai di tích tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77A-VH/QĐ

  1. BỘ VĂN HOÁ VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77A-VH/QĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 1976 QUYẾT ĐỊNH XẾP HẠNG HAI DI TÍCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA Căn cứ nghị định số 135-CP ngày 20-9-1961 và nghị định số 185-CP ngày 3-10-1970 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Văn hóa; Căn cứ nghị định số 519-TTg ngày 29-10-1957 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ di tích lịch sử; Xét đề nghị của Cục bảo tồn bảo tàng về việc xếp hạng di tích lịch sử. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. – Nay xếp hạng hai di tích sau đây tại thành phố Hồ Chí Minh: 1. Toàn bộ khu nhà đại sứ quán của mỹ – di tích về sự xâm lược và can thiệp đầy tội ác của Mỹ ở Việt-nam; 2. Toàn bộ khu dinh Độc lập – di tích chiến thắng của ta và sự sụp đổ hoàn toàn của bè lũ tay sai bán nước ở Việt-nam. Điều 2. – Toàn bộ các động sản, hiện vật, giấy tờ… có trong hai di tích kể trên kể từ trước đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều coi như được xếp hạng, phải được giữ gìn, bảo vệ nguyên trạng. Điều 3. – Các ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Cục trưởng Cục bảo tồn bảo tàng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 4. – Việc khoanh vùng bảo vệ và quy chế bảo vệ hai di tích trên sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định với sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của Cục bảo tồn bảo tàng. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA Trịnh Văn Bính
Đồng bộ tài khoản