Quyết định số 80-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 80-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80-TTg về việc công nhận Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT I THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960; Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 171-CP ngày 20-11-1963 về quy chế mở các trường và lớp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; Theo đề nghị của Tổng cục Dạy nghề, đã được Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp nhất trí. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. - Công nhận chính thức Trường giáo viên dạy nghề I Hải Hưng là Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I, thuộc Tổng cục Dạy nghề. Điều 2. - Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cho các trường đào tạo công nhân cơ khí của các ngành và các địa phương. Điều 3. - Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I thuộc hệ thống giáo dục đại học, nên được hưởng các chính sách, chế độ áp dụng cho các trường đại học. Điều 4. - Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I có một hiệu trưởng và có một số phó hiệu trưởng giúp việc. Điều 5. - Các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Hùng
Đồng bộ tài khoản