Quyết định số 816-QĐ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 816-QĐ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 816-QĐ/HĐNN7 về việc cử đồng chí Hồ Ngọc Nhường giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 816-QĐ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 816-Q /H NN7 Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 1987 QUY T NNH V VI C C NG CHÍ H NG C NHƯ NG GI CH C CH NHI M VĂN PHÒNG H I NG B TRƯ NG H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Ch t ch H i ng B trư ng, QUY T NNH C ng chí H Ng c Như ng, Phó Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c, gi ch c Ch nhi m Văn phòng H i ng B trư ng. H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản