Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND về thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giao thông - Công chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành để bổ sung Điều 1 Quyết định số 179/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giao thông - Công chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND

  1. 84/2007/QD-UBND,Quy t nh 84,Thành ph H Chí Minh,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 84,Thanh pho Ho Chi Minh,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 84/2007/Q -UBND Tiêu : Quy t nh s 84/2007/Q -UBND v thành l p C ng v ư ng th y n i a thành ph H Chí Minh tr c thu c S Giao thông - Công chính do U ban nhân dân Thành ph H Chí Minh ban hành b sung i u 1 Quy t nh s 179/2005/Q -UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p C ng v ư ng th y n i a thành ph H Chí Minh tr c thu c S Giao thông - Công chính. Lo i văn b n: Quy t nh Nơi ban hành: Thành ph H Chí Minh Ngư i ký: Nguy n H u Tín Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản