Quyết định số 85/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 85/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P H I NĂNG LƯ NG NGUYÊN T VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/05/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Ban V n ng thành l p H i Năng lư ng nguyên t Vi t Nam, ngh c a B Khoa h c và Công ngh , Ban Khoa giáo Trung ương và c a V t ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1: Cho phép thành l p H i Năng lư ng nguyên t Vi t Nam. i u 2: H i Năng lư ng nguyên t Vi t Nam ư c t ch c, ho t ng theo i u l c a H i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý nhà nư c c a B Khoa h c và Công ngh trong ho t ng c a H i. H i Năng lư ng nguyên t Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4: Ch t ch H i Năng lư ng nguyên t Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản