Quyết định số 87/1999/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 87/1999/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/1999/QĐ-BVGCP về giá bán điện năng do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/1999/QĐ-BVGCP

  1. BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/1999/QĐ-BVGCP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 87/1999/ QĐ-BVGCP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂNG TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 01/CP, ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Vật giá Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT, ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá; Căn cứ Quyết định số 193/1999/QĐ-TTg, ngày 22/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng; Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các ngành liên quan, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay quy định giá bán điện tại công tơ đo đếm điện của các hộ sử dụng điện ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện như bản phụ lục kèm theo quyết định này. Riêng các hộ dân nông thôn mua điện trực tiếp của ngành điện thực hiện theo hướng dẫn về giá bán điện tại Thông tư Liên tịch số 01/1999/TT-LT, ngày 10/2/1999 của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp. Điều 2: Các mức giá bán điện quy định ở điều 1 là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 3: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và các hộ sử dụng điện ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành Điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1999; Quyết định số 04/1999/QĐ/BVGCP-TLSX ngày 15/1/1999 của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện không còn hiệu lực thi hành. Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Công ty Điện lực, Điện lực các tỉnh, thành phố thông báo kịp thời quyết định này đến các hộ sử dụng điện, tổ chức kiểm tra để thực hiện đúng mức giá cho từng đối tượng của quyết định này. Nguyễn Ngọc Tuấn
  2. (Đã ký) PHỤ LỤC GIÁ BÁN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 87/1999/QĐ-BVGCP,ngày 23/9/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ) Đơn vị tính: đ/kwh Mức giá I/ Giá bán điện cho sản xuất: 1/Giá bán điện ở cấp điện áp 110 KV trở lên: Giờ bình thường 770 Giờ thấp điểm 374 Giờ cao điểm 1364 2/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 KV đến dưới 110 KV: Giờ bình thường 803 Giờ thấp điểm 396 Giờ cao điểm 1419 3/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 KV: Giờ bình thường 847 Giờ thấp điểm 429 Giờ cao điểm 1474 4/Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: Giờ bình thường 880 Giờ thấp điểm 451 Giờ cao điểm 1529 II/ Giá bán điện cho bơm nước tưới tiêu lúa, rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày xen canh: 1/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV trở lên:
  3. Giờ bình thường 630 Giờ thấp điểm 250 Giờ cao điểm 990 2/Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: Giờ bình thường 660 Giờ thấp điểm 260 Giờ cao điểm 1045 III/Giá bán điện cho sản xuất nước sạch và thoát nước đô thị: 1/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KVtrở lên: Giờ bình thường 781 Giờ thấp điểm 385 Giờ cao điểm 1375 2/Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: Giờ bình thường 825 Giờ thấp điểm 396 Giờ cao điểm 1463 IV/Giá bán điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo và trường học phổ thông: 1/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV trở lên: 770 2/Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: 810 V/ Giá bán điện cho chiếu sáng công cộng: 1/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV trở lên: 847 2/Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: 880 VI/ Giá bán điện cho cơ quan hành chính sự nghiệp 1/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV trở lên: 869 2/Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: 902 VII/Giá bán lẻ điện năng tiêu dùng sinh hoạt bậc thang: - Cho 100 kwh đầu tiên 500 - Cho 50 kwh tiếp theo 704
  4. - Cho 50 kwh tiếp theo 957 - Cho 100 kwh tiếp theo 1166 - Từ kwh thứ 301 trở lên 1397 VIII/ Giá bán buôn: 1/ Giá bán buôn điện nông thôn: a/Giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn: 360 b/ Giá bán điện cho các mục đích khác 715 2/ Giá bán điện cho khu tập thể, cụm dân cư: a/ Giá bán điện phục vụ sinh hoạt - Đồng hồ tổng đặt tại máy biến áp của khách hàng: 495 - Đồng hồ tổng đặt tại máy biến áp của ngành điện: 506 b/ Giá bán điện cho mục đích khác: 759 IX/ Giá bán điện cho kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương nghiệp: 1/Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV trở lên: Giờ bình thường 1342 Giờ thấp điểm 726 Giờ cao điểm 2266 2/Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: Giờ bình thường 1397 Giờ thấp điểm 748 Giờ cao điểm 2387 X/ Giá bán điện cho tiêu dùng sinh hoạt của người nước ngoài: 1/ Giá bán điện ở cấp điện áp 22 KV trở lên: 1320 2/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 KV: 1463 3/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV: 1617
Đồng bộ tài khoản