Quyết định số 89-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
5
download

Quyết định số 89-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89-H BT Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 89 - H BT NGÀY 25-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S PHƯ NG THU C THÀNH PH H I PHÒNG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng, QUY T NNH i u 1: Chia các phư ng An Dương, Lam Sơn thu c qu n Lê Chân, thành ph H i Phòng thành ba phư ng l y tên là phư ng An Dương, phư ng Lam Sơn và phư ng Tr n Nguyên Hãn (1) i u 2: ng chí Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các phư ng. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản