Quyết định số 909/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 909/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 909/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 909/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 909/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 2422/TTr-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 902/TTr- BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 12 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Công Thương; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-TTg, ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ông Trần Sơn Châu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; 2. Ông Võ Lũy, Trưởng ban Ban Quản lý dự án Thủy điện 7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 3. Ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 4. Ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Ban Quản lý dự án Thủy điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 5. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Secpentin và phân bón Thanh Hóa; 6. Ông Nguyễn Đức Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam; 7. Ông Nguyễn Xuân Dung, Giám đốc Công ty Than Quang Hanh, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam; 8. Ông Trần Văn Phổ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, Tập đoàn Dệt may Việt Nam; 9. Ông Trần Đăng Hóa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt may Việt Nam; 10. Ông Quách Đình Diệu, Giám đốc Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; 11. Bà Hoàng Thị Bích Châu, Giám đốc Nhà máy sữa Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; 12. Ông Lê Trung Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia lao động và kỹ thuật, Bộ Công Thương;
Đồng bộ tài khoản