Quyết định Số: 92/QĐ-UBQGASEAN CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 92/QĐ-UBQGASEAN CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH ĐỂ HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM ASEAN 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 92/QĐ-UBQGASEAN CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010

  1. ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ASEAN 2010 NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 92/QĐ-UBQGASEAN Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH ĐỂ HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM ASEAN 2010 CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010 Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tiểu Ban Vật chất - Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010; Xét đề nghị của Tiểu ban Vật chất - Hậu cần, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động của năm ASEAN 2010, gồm có: 1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 3. Tổng Công ty Viễn thông Quân đội. 4. Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.
  2. Điều 2. Các nhà tài trợ chính được hưởng các quyền lợi sau: 1. Được phép sử dụng hình ảnh logo ASEAN 2010 vào mục đích kinh doanh. 2. Được xuất hiện trên trang Web chính thức với đường link danh vị nhà tài trợ chính. 3. Có quyền lựa chọn một nhãn hiệu tên thương mại duy nhất làm Danh vị tài trợ. Các nhãn hiệu khác với nhãn hiệu hoặc tên thương mại tài trợ sẽ không được hưởng quyền lợi áp dụng đối với Nhà tài trợ. 4. Được quảng cáo hình ảnh và nhãn hiệu tài trợ tại khu vực xung quanh nơi tổ chức Hội nghị, trục đường chính từ khách sạn đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia theo Kế hoạch tổng thể của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010. Nhãn hiệu tài trợ được in trên tất cả các ấn phẩm chính thức của Ban tổ chức ASEAN 2010 với chú thích “Nhà tài trợ chính của ASEAN 2010”. 5. Được mời tham dự các hoạt động chính thức liên quan đến sự kiện của năm ASEAN 2010. Điều 3. Giao Tiểu ban Văn hóa Tuyên truyền làm đầu mối để hỗ trợ các Nhà tài trợ chính thực hiện các quyền lợi được hưởng. Điều 4. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: - Như điều 1; - Các Tiểu ban ASEAN 2010;
  3. - Đài Truyền hình Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - VPCP: BTCN, Các PCN; Vụ QHQT, TV, Cục QT, TTHNQG, Cổng TTĐT; Phạm Gia Khiêm - Lưu: VT, UBQG ASEAN (5).
Đồng bộ tài khoản