Quyết định số 99/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: lawgd6

Quyết định số 99/2001/QĐ-UB về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản