Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

Chia sẻ: den_huyenbi

Tham khảo tài liệu 'quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến, huân chương, huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân
của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp
một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách
mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;
người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng
Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân
chương, Huy chương chiến thắng; người có công
giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương
kháng chiến

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:Người có công


Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định.

Đối tượng thực hiện:Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính


Các bước


Tên bước Mô tả bướcThân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ
1. Bước 1
trần kèm giấy khai tử.Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng
2. Bước 2 người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử về Phòng Lao
động-Thương binh và Xã hội.Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm
3. Bước 3
giấy tờ chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:
a) Ghép hồ sơ người có công đang quản lý với bản khai,
4. Bước 4 giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất.
b) Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết
định trợ cấp.
Hồ sơ


Thành phần hồ sơ1. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng
2.
nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xãQuyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân
3. nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ
trầnSố bộ hồ sơ:

Văn bản không quy định.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhMẫu số 12-TT1 - Bản khai của thân nhân Thông tư số
1.
người có công với cách mạng từ trần 07/2006/TT-BLĐTBX...
Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản