Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

Chia sẻ: phucnguuson

[TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ] Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh (Thành phố) [TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ]; - Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]; - Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên [TÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (bà) [TÊN] giữ chức vụ [CHỨC VỤ] kể từ ngày [NGÀY]. Điều 2. Các...

Nội dung Text: Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

[TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ]Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]

- Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh (Thành phố) [TÊN
TỈNH, THÀNH PHỐ];
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY];
- Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên [TÊN];
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (bà) [TÊN] giữ chức vụ [CHỨC VỤ] kể từ
ngày [NGÀY].
Điều 2. Các Ông (bà) Phó giám đốc hành chính và các bộ phận có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
-
-
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản