Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Radar hàng hải

Chia sẻ: | Ngày: pdf 61 p | 213

0
590
views

Thuật ngữ Radar là chữ viết tắt của nhóm từ (Radio detection and ranging) có nghĩa là hệ thống xác định vị trí của mục tiêu bằng cách đo cự ly và phương vị nhờ nguyên lý sóng phản xạ (sóng dội).radda haotj đọng ở tần số vô tuyến siêu cao có bước sóng siêu cực ngắn ,dưới dạng xung ,được phát theo một tần số lặp xung nhất định .

Radar hàng hải
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản