Remote Desktop

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
264
lượt xem
136
download

Remote Desktop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TERMINAL SERVICE I. Terminal Service Bài lab cần sử dụng 2 máy chạy hệ điều hành windows server 2003 hoặc có thể là máy windows xp. Máy 1 làm Terminal Server Máy 2 làm Terminal Client. 1. Remote Session B1: Máy 1 click

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Remote Desktop

  1. TERMINAL SERVICE I. Terminal Service Bài lab cần sử dụng 2 máy chạy hệ điều hành windows server 2003 hoặc có thể là máy windows xp. Máy 1 làm Terminal Server Máy 2 làm Terminal Client. 1. Remote Session B1: Máy 1 click chuột phải lên My Computer Click chuột phải lên User1  Properties Tab chọn Manager  Local user and Group  Users Member Of  trong Tab Member Of chọn Add  Tạo user “user1” password là “123456”  Add Group có tên Remote Destop Users OK, User1 thuộc nhóm Remote Destop Users. B2: Máy 1: Click chuột phải lên My Computer  B3: Máy 2 vào Start  Programs  Properties  Tab Remote  đánh dấu chọn vào Accessories Communications  Remote ô Allow users to connect Remotely to this Desktop Connection trong màn hình Remote computer  Apply  OK Desktop ở ô Computer gõ tên Máy 1 ( vd: servers) hoặc địa chỉ IP của máy  chọn Connect. Ở màn hình Logon. Nhập “user1” vào ô Usernames. Nhập “ 123456” vào ô Password  OK. Kiểm tra thấy user1 đã Remote vào Máy 1 thành công
  2. 2. Remote Console B1: Máy 2 đóng hết tất cả cửa sổ ứng dụng  Ở màn hình Add New Connections, gõ tên Máy 1 Start  Programs  Administrative Tools  ( vd: WinXP) hoặc địa chỉ ip của máy. Nhập Remote Desktops  Click phải chuột trên “Administrator” vào ô Usernames. Nhập “ Remote Desktops  Chọn Add New 123456” vào ô Password  OK. Connection… B2: Click chuột phải trên Máy 2 (vd: Trong cửa sổ bên phải  đăng nhập vào Máy 1 bằng winxp) chọn Connect. user “user1”.
Đồng bộ tài khoản