RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ: lovetime

Hiểu một cách đầy đủ về chức năng của mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận. - Nắm vững hơn các kiểu mở bài và kết bài thông dụng trong văn nghị luận. - Có ý thức vận dụng một cách linh hoạt các kiểu mở bài và kết bài trong khi viết văn nghị luận. - Biết nhận diện những lỗi thờng mắc trong khi viết mở bài, kết bài và có ý thức tránh những lỗi này.

Nội dung Text: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỞ BÀI, K ẾT BÀI

TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp HS:

- Hiểu một cách đầy đủ về chức năng của mở bài và kết bài trong bài văn

nghị luận.

- Nắm vững hơn các kiểu mở bài và kết bài thông dụng trong văn nghị

luận.

- Có ý thức vận dụng một cách linh hoạt các kiểu mở bài và kết bài trong

khi viết văn nghị luận.

- Biết nhận diện những lỗi thờng mắc trong khi viết mở bài, kết bài và có

ý thức tránh những lỗi này.

B-TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1.ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ: KT việc chuẩn bị bài của HS
3.Giới thiệu bài mới (…)Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt

GV tổ chức cho HS tìm hiểu I. VIẾT PHẦN MỞ BÀI

các cách mở bài cho đề bài: 1. Tìm hiểu cách mở bài

Phân tích giá trị nghệ thuật của - Đề tài được trình bày: giá trị nghệ thuật của tình

tình huống truyện trong tác huống truyện trong Vợ nhặt của Kim Lân.

phẩm Vợ nhặt (Kim Lân) - Cách mở bài thứ 3: mở bài gián tiếp, dẫn dắt tự

nhiên, tạo ra sự hấp dẫn, chú ý và phù hợp hơn cả với

HS đọc kĩ các mở bài (SGK) yêu cầu trình bày đề tài

phát biểu ý kiến 2. Phân tích cách mở bà

- Đoán định đề tài:

GV lần lượt cho HS phân tích + MB1: quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam

các cách mở bài (SGK): + MB2: Nét đặc sắc của tư tưởng, nghệ thuật bài thơ

- Đoán định đề tài được triển Tống biệt hành của Thâm Tâm.

khai trong văn bản. + MB3: Những khám phá độc đáo, sâu sắc của

- Phân tích tính tự nhiên, hấp Nam Cao về đề tài người nông dân trong tác phẩm Chí

dẫn của các mở bài. Phèo.

HS thảo luận nhóm, trình bày - Cả 3 mở bài đều theo cách gián tiếp, dẫn đắt tự

trước lớp nhiên, tạo được ấn tợng, hấp dẫn sự chú ý của người
đọc hướng tới đề tài.

Từ hai bài tập trên, em hãy cho

biết phần mở bài cần đáp ứng 3. Yêu cầu phần mở bài

yêu cầu gì trong quá trình tạo lập - Thông báo chính xác, ngắn gọn về đề tài

văn bản? - Hướng người đọc (người nghe) vào đề tài một cách

tự nhiên, gợi sự hứng thú với vấn đề được trình bày

trong văn bản.

GV tổ chức cho HS tìm hiểu

các kết bài (SGK) cho đề bài: II. VIẾT PHẦN KẾT BÀI

Suy nghĩ của anh (chị) về nhân 1. Tìm hiểu các kết bài

vật ông lái đò trong tuỳ bút Ngời - Đề tài: Suy nghĩ của anh (chị) về nhân vật ông lái đò

lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) trong tuỳ bút Ngời lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân)

- Cách kết bài 2 phù hợp hơn với yêu cầu trình bày đề

GV lần lượt cho HS phân tích tài: Đánh giá khái quát về ý nghĩa của hình tượng

các kết bài (SGK) nhân vật ông lái đò, đồng thời gợi suy nghĩ, liên tưởng

sâu sắc cho người đọc.

HS đọc kĩ, thảo luận nhóm, cử 2. Phân tích các kết bài

đại diện trình bày. - Kết bài 1: Tuyên bố độc lập và khẳng định quyết tâm

của toàn dân tộc Việt Nam đem tinh thần, lực lợng,

tính mạng và của cải để giữ vững độc lập.
- Kết bài 2: ấn tượng đẹp đẽ, không bao giờ phai nhoà

về hình ảnh một phố huyện nghèo trong câu chuyện

Từ hai bài tập trên em hãy cho Hai đức trẻ của Thạch Lam.

biết phần kết bài cần đáp ứng - Cả hai kết bài đều tác động mạnh mẽ đến nhận thức

yêu cầu gì trong quá trình tạo lập và tình cảm của người đọc

văn bản? 3. Yêu cầu của phần kết bài

- Thông báo về sự kết thúc của việc trình bày đề tài,

nêu đánh giá khái quát của người viết về những khía

Bài tập 1: Củng cố kiến thức cạnh nổi bật nhất của vấn đề.

mở bài, định hướng kĩ năng vận - Gợi liên tưởng rộng hơn, sâu sắc hơn.

dụng các kiểu mở bài khác nhau III. LUYỆN TẬP

HS đọc bài tập và thực hiện yêu Bài tập 1:

cầu theo SGK - MB 1: người viết giới thiệu trực tiếp vấn đề cần trình

bày: ngắn gọn, khái quát.

=> Nhấn mạnh được phạm vi của vấn đề, nêu bật

được luận điểm quan trọng nhất cần trình bày.

- MB 2: người viết giới thiệu nội dung bàn luận bằng

cách gợi mở đến những vấn đề liên quan đến nội dung

chính qua một số luận cứ và luận chứng, được tổ chức

theo trình tự logic chặt chẽ: từ phạm vi rộng hơn đến
vấn đề chủ yếu.

=> Giới thiệu được vấn đề một cách tự nhiên, sinh

động, tạo hứng thú cho người tiếp nhận.

Lưu ý: Chọn cách mở bài này phải chọn được những

Bài tập 2: Củng cố những lỗi luận cứ, luận chứng có giá trị, liên quan đến bản chất

thường gặp khi viết mở bài và của vấn đề, tránh lan man mơ hồ…

kết bài. Bài tập 2:

- Mở bài trình bày quá kĩ những thông tin về tác giả

HS đọc bài tập và thực hiện tác phẩm ( thông tin thừa, không liên quan đến bản

yêu cầu theo SGK chất của vấn đề: nhân vật Mị)

Phần giới thiệu vấn đề chính chưa có tính kháI quát

(sa vào việc tóm tắt luận điểm mà không nhấn mạnh

bản chất vấn đề)

- Kết bài tiếp tục tóm tắt vấn đề đã trình bày, không

nêu được nhận định về ý nghĩa của vấn đề, trùng lặp

GV khắc sâu một số vấn đề: với mở bài.

IV.CỦNG CỐ DẶN DÒ

- Cách viết mở bài, kết bài

- Chọn các cách viết mở bài, kết bài phù hợp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản