Rèn luyện kỹ năng tự học - chìa khóa để học tập có hiệu quả

Chia sẻ: sschuacay

PhẦN I: TÌM HIỂU VỀ KỸ NĂNG TỰ HỌC Mục tiêu học tập Tài liệu này nhằm góp phần giúp cho sinh viên ĐH xây dựng kỹ năng học tập có hiệu quả. Sau khi tham khảo tài liệu này, SV có khả năng: Phát biểu được về tầm quan trọng của việc xây dựng kỹ năng học tập có hiệu quả.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản