Rối cạn

Chia sẻ: lexus450

Nghệ thuật rối cạn dân gian truyền thống phát triển rộng khắp cả nước với nhiều tên gọi: - Miền Bắc: ổi, Lỗi, ổi lỗi, Khối lỗi, Rối, Múa rối, Trò, Trò máy,... (Việt): Mộc thầu hí (Nùng), Slương pấtlạp (Tày), Mụa rội (Mường),... - Miền Nam: Hát gỗ, Hát hình, ... Rối cạn gồm các loại: rối tay, rối que, rối máy, rối dây, rối bóng.

Nội dung Text: Rối cạn

R ic n

Ngh thu t r i c n dân gian truy n th ng phát tri n r ng kh p c

nư c v i nhi u tên g i:


- Mi n B c: i, L i, i l i, Kh i l i, R i, Múa r i, Trò, Trò máy,...

(Vi t): M c th u hí (Nùng), Slương p tl p (Tày), M a r i (Mư ng),...


- Mi n Nam: Hát g , Hát hình, ...


R i c n g m các lo i: r i tay, r i que, r i máy, r i dây, r i bóng.


R i tay ít dùng trên sân kh u, còn g p nhi u trong trò nghi l chùa

chi n. R i tay thư ng ư c ch t o u b ng g , mình khâu v i (không

tay), khi i u khi n ngh nhân l ng bàn tay vào trong lòng khoét r ng c a

u ho c c m m t o n cán n i dài cô.
R i tay


R i que r t ph bi n, nh c 30-35 cm. u t c li n v i mình b ng

g , g m c tóc, tai, khăn, mũ, bàn tay b ng g g t li n c tay. i u khi n

b ng que tre, que s t c m vào mình và c tay lu n trong áo. Không có

chân, c n t c thêm ính ngoài. Cũng có nơi, có quân t o hình c l n, ki u

hình nhân, u mình ang b ng nan dùng di n th , xong em t. c

bi t ng bào Bana t c hình nhân khá l n b ng g dùng trong l b m và

sau l b l i trong nhà m .


Trên sân kh u, nhi u quân thì dùng thêm dây m m i u khi n b

ph n chi ti t ph i h p v i que.
R i que


R i máy r t thông d ng c trong chơi, trò chơi và sân kh u.

Toàn thân ư c t c b ng g riêng t ng b ph n, n i v i nhau b ng kh p

l ng. Thư ng dùng sơn v m u thay trang ph c v i. i u khi n b ng que,

dây. Nhi u quân là trò riêng. Dùng xen v i r i tay, r i que. Chuyên dùng

trong r i nư c, chơi tr em, r i di u, r i gió, r i pháo.


R i dây ch th y xu t hi n vùng biên gi i Cao B ng v i tên M c

th u hí, Slương p tl p. u r i b ng g , mình nan an, bàn tay g , bàn

máy i u khi n b ng tre, dây tơ, dây gai m m, không có chân. R i dùng

di n trò và tích trò. Sân kh u thư ng d ng trên chòi làm s n các ch ,

sòng b c, ...
R i dây


R i bóng m i phát hi n, xưa có t nh Kiên giang, có th t

Campuchia truy n sang, nay không còn.Ngh thu t R i Vi t Nam ã có quan h m t thi t v i Hi p h i

múa r i th gi i, hi n có tr s t i Pháp (UNIMA - Union

Internationnale de la M.Arionnette), và các t ch c quanh nó: IIM

(Institut International de la Marionnette - Vi n Nghiên c u R i th

gi i), ESNAM (E cole supérieure National des Arts de la Marionnette -

Trư ng Cao h c qu c gia v ngh thu t r i), PUCK (T p chí Múa r i).
Ngh thu t r i Vi t Nam ã ư c gi i thi u r ng rãi, nh t là

môn r i nư c, qua các bu i liên hoan múa r i th gi i, các d p lưu

di n và trên sách báo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản