Rối cạn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
29
download

Rối cạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật rối cạn dân gian truyền thống phát triển rộng khắp cả nước với nhiều tên gọi: - Miền Bắc: ổi, Lỗi, ổi lỗi, Khối lỗi, Rối, Múa rối, Trò, Trò máy,... (Việt): Mộc thầu hí (Nùng), Slương pấtlạp (Tày), Mụa rội (Mường),... - Miền Nam: Hát gỗ, Hát hình, ... Rối cạn gồm các loại: rối tay, rối que, rối máy, rối dây, rối bóng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rối cạn

  1. R ic n Ngh thu t r i c n dân gian truy n th ng phát tri n r ng kh p c nư c v i nhi u tên g i: - Mi n B c: i, L i, i l i, Kh i l i, R i, Múa r i, Trò, Trò máy,... (Vi t): M c th u hí (Nùng), Slương p tl p (Tày), M a r i (Mư ng),... - Mi n Nam: Hát g , Hát hình, ... R i c n g m các lo i: r i tay, r i que, r i máy, r i dây, r i bóng. R i tay ít dùng trên sân kh u, còn g p nhi u trong trò nghi l chùa chi n. R i tay thư ng ư c ch t o u b ng g , mình khâu v i (không tay), khi i u khi n ngh nhân l ng bàn tay vào trong lòng khoét r ng c a u ho c c m m t o n cán n i dài cô.
  2. R i tay R i que r t ph bi n, nh c 30-35 cm. u t c li n v i mình b ng g , g m c tóc, tai, khăn, mũ, bàn tay b ng g g t li n c tay. i u khi n b ng que tre, que s t c m vào mình và c tay lu n trong áo. Không có chân, c n t c thêm ính ngoài. Cũng có nơi, có quân t o hình c l n, ki u hình nhân, u mình ang b ng nan dùng di n th , xong em t. c bi t ng bào Bana t c hình nhân khá l n b ng g dùng trong l b m và sau l b l i trong nhà m . Trên sân kh u, nhi u quân thì dùng thêm dây m m i u khi n b ph n chi ti t ph i h p v i que.
  3. R i que R i máy r t thông d ng c trong chơi, trò chơi và sân kh u. Toàn thân ư c t c b ng g riêng t ng b ph n, n i v i nhau b ng kh p l ng. Thư ng dùng sơn v m u thay trang ph c v i. i u khi n b ng que, dây. Nhi u quân là trò riêng. Dùng xen v i r i tay, r i que. Chuyên dùng trong r i nư c, chơi tr em, r i di u, r i gió, r i pháo. R i dây ch th y xu t hi n vùng biên gi i Cao B ng v i tên M c th u hí, Slương p tl p. u r i b ng g , mình nan an, bàn tay g , bàn máy i u khi n b ng tre, dây tơ, dây gai m m, không có chân. R i dùng di n trò và tích trò. Sân kh u thư ng d ng trên chòi làm s n các ch , sòng b c, ...
  4. R i dây R i bóng m i phát hi n, xưa có t nh Kiên giang, có th t Campuchia truy n sang, nay không còn. Ngh thu t R i Vi t Nam ã có quan h m t thi t v i Hi p h i múa r i th gi i, hi n có tr s t i Pháp (UNIMA - Union Internationnale de la M.Arionnette), và các t ch c quanh nó: IIM (Institut International de la Marionnette - Vi n Nghiên c u R i th gi i), ESNAM (E cole supérieure National des Arts de la Marionnette - Trư ng Cao h c qu c gia v ngh thu t r i), PUCK (T p chí Múa r i).
  5. Ngh thu t r i Vi t Nam ã ư c gi i thi u r ng rãi, nh t là môn r i nư c, qua các bu i liên hoan múa r i th gi i, các d p lưu di n và trên sách báo.
Đồng bộ tài khoản