ROUTING LAB

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
202
lượt xem
93
download

ROUTING LAB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thực hiện bài lab này ta chia mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên. - Mỗi nhóm gồm 4 máy tính, trong đó có 2 máy tính làm router, máy tính làm router sẽ được gắn 2 card mạng và cài đặt chương trình Windows Server 2003 (chưa nâng cấp lên Domain Controller). - 2 máy tính PC1 và PC2 ta cài đặt Windows XP. - Mỗi nhóm chuẩn bị một Switch, 2 sợi cáp chéo, 2 sợi cáp thẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ROUTING LAB

 1. ROUTING LAB I. Sơ đồ mạng II. Chuẩn bị - Để thực hiện bài lab này ta chia mỗi nhóm từ 2 đến 4 học viên. - Mỗi nhóm gồm 4 máy tính, trong đó có 2 máy tính làm router, máy tính làm router sẽ được gắn 2 card mạng và cài đặt chương trình Windows Server 2003 (chưa nâng cấp lên Domain Controller). - 2 máy tính PC1 và PC2 ta cài đặt Windows XP. - Mỗi nhóm chuẩn bị một Switch, 2 sợi cáp chéo, 2 sợi cáp thẳng. III. Thực hiện BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2. 1. Gán IP cho PC1, PC2, Router1, Router2 B1: Gán IP cho PC1 B2 : Gán IP cho PC2 BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3. B3 : Gán IP cho Router 1 BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4. B4 : Gán IP cho Router 2 BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5. 2. Cấu hình định tuyến động RIP Ta thực hiện cấu hình trên Router 1 ( Router 2 thực hiện tương tự ) B1 : Start → Programs → Administrator Tools → Routing and Remote Access → Click chuột phải trên PC1 (tên của của router 1) chọn Configuration and Enable Routing and Remote Access → Next → chọn Custom Configuration → Next BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6. → chọn LAN Routing → Next → Finish → Hệ thống yêu cầu có cần khởi động service không ? → chọn Yes BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7. B2 : Click dấu “+” tại IP Routing Click chuột phải lên General → New Routing Protocol … → chọn RIP version 2 for Internet Protocol → OK BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8. B3 : Trong IP Routing hệ thống sẽ có thêm RIP → click phải lên RIP → New Interface → chọn card mạng Local Area Connection → OK → OK BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9. → click phải lên RIP → New Interface → chọn card mạng Local Area Connection 2 → OK → OK BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10. BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11. B4 : Khởi động lại dịch vụ trên cả hai router Click phải chuộc lên PCX (local) → All Tasks → Restart → Khởi động lại dịch vụ BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12. B5 : Kiểm tra việc kết nối sau khi cấu hình định tuyến Đứng từ PC1 ping đến PC2 và ngược lại Kết quả Ping từ PC2 đến PC1 C:\>ping 172.16.1.1 Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data: Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time
 13. Trong mục Interface ta chọn card mạng dùng để kết nối đến Router 2 BS Hệ Thống Mạng Trang 13 Lê Xuân Tùng
 14. Nếu muốn đi đến địa chỉ mạng 10.10.10.0 subnet mask 255.255.255.0 thì hãy đi đến địa chỉ 192.168.20.2 B2 : Kiểm tra bảng Routing BS Hệ Thống Mạng Trang 14 Lê Xuân Tùng
 15. B3 : Kiểm tra việc kết nối sau khi cấu hình định tuyến tĩnh Đứng từ PC1 ping đến PC2 và ngược lại Kết quả Ping từ PC2 đến PC1 C:\>ping 172.16.1.1 Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data: Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time
 16. B2 : Trên máy PC2 mở Internet Explorer gõ http://172.16.1.1 B3 : Thực hiện trên Router 1 Vào Routing and Remote Access → click chọn mục General → click chuột phải lên card mạng dùng để kết nối với Router 2 (Local Area Connection 2 ) ở cửa sổ bên phải → chọn Properties BS Hệ Thống Mạng Trang 16 Lê Xuân Tùng
 17. → chọn Inbound Filters → Trong màn hình Inbound Filter → New Trong mục Protocol chọn TCP → trong mục Destination port gõ 80 → Destination network gõ địa chỉ IP của máy PC1 BS Hệ Thống Mạng Trang 17 Lê Xuân Tùng
 18. → Trong màn hình Inbound Filter ở mục Filter action : chọn mục Drop all packets except …. → OK → Apply → OK B4 : Khởi động lại dịch vụ trên cả hai router Click phải chuộc lên PCX (local) → All Tasks → Restart B5 : Kiểm tra sau khi thiết lập Filter Sau khi thiết lập Filter ta vẫn có thể đứng từ PC2 truy cập Web vào PC1 nhưng không thể thực hiện lệnh ping từ PC2 đến PC1 BS Hệ Thống Mạng Trang 18 Lê Xuân Tùng
Đồng bộ tài khoản