Sắc lệnh số 066/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 066/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 066/SL về việc bổ nhiệm ông Vũ Nhất giữ chức Phó chính uỷ Quân khu Tây Bắc do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 066/SL

  1. S C L NH S 66-SL NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1958 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và s c l nh s 71-SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 n nh quy t c c a Quân i nhân dân Vi t Nam; Căn c s c l nh s 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 t ch c B Qu c phòng T ng tư l nh; Căn c s c l nh s 017-SL ngày 3 tháng 6 năm 1957 thành l p các Quân khu; Theo ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng, T ng tư l nh, RA S C L NH: i u 1: B nhi m ông Vũ Nh t, cán b c p Sư oàn trư ng, gi ch c Phó Chính u Quân khu Tây B c. i u 2: Ông B trư ng B Qu c phòng, T ng tư l nh ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản