Sắc lệnh số 094/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
15
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 094/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 094/SL về việc để ông Bùi Thuỷ được từ chức Uỷ viên UBHC Khu Hồng Quảng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 094/SL

  1. S C L NH S 94-SL NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1958 C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương; Căn c s c l nh s 227-SL ngày 29 tháng 4 năm 1955 ch nh ông Bùi Thu làm U viên U ban hành chính Khu H ng Qu ng; Theo ngh c a ông B trư ng B i N i v , RA S C L NH i u 1: Ông Bùi Thu ư c t ch c U viên U ban hành chính Khu H ng Qu ng i nh n công tác khác. i u 2: B trư ng B N i v ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản