Sắc lệnh số 095/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 095/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 095/SL về việc để ông Hoàng Phương Thảo được từ chức Uỷ viên UBHC Liên khu bốn do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 095/SL

  1. S C L NH S 95-SL NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1958 C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương; Căn c s c l nh s 228-SL ngày 29 tháng 4 năm 1955 ch nh ông Hoàng Phương Th o làm U viên U ban hành chính Liên khu 4; Căn c s c l nh sô 092-SL ngày 24 tháng 11 năm 1958 bãi b c p hành chính Liên khu 4; Theo ngh c a ông B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u 1: Ông Hoàng Phương Th o ư c t ch c U viên U ban hành chính Liên khu 4 i nh n công tác khác. i u 2: B trư ng B N i v ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản