Sắc lệnh số 10-SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 10-SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 10-SL về việc làm Quận huân Cục trưởng Bộ quốc phòng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 10-SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 10 NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 34 ngày 25 tháng 3 năm 1946 t ch c B Qu c phòng; Theo l i ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng; RA S C L NH: i u th 1 C ông Nguy n Sơn làm Quân hu n C c trư ng B Qu c phòng. i u th 2 Ông B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản