Sắc lệnh số 106

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 106

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 106 về việc ấn định phí cấp hàng tháng của các vị trong ban thường trực Quốc hội do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 106

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 106-SL Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1949 SẮC LỆNH CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 245-SL ngày 14-10-1948 ấn định phụ cấp cho các vị trong Ban thường trực Quốc hội, Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều 1 - Nay bãi bỏ sắc lệnh số 245-SL ngày 14 tháng 10 năm 1948 nói trên. Điều 2 - Phí cấp hàng tháng của các vị trong Ban thường trực Quốc hội kể từ ngày 1-8-1949 ấn định như sau: - Trưởng Ban thường trực Quốc hội..........1.700đ - Phó trưởng Ban thường trực Quốc hội.....1.500đ - Uỷ viên Ban thường trực Quốc hội......... 1.400đ Điều 3- Những vị nào có gia đình được hưởng một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này: 1/2 Phí cấp: - Có vợ - Có vợ và 1 đến 3 con - Có 1 đến 3 con 3/4 Phí cấp: - Có từ 4 đến 6 con bằng Phí cấp: - Có từ 7 con trở lên Điều 4- Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản