Sắc lệnh số 116/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 116/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 116/SL về việc chỉ định ông Huỳnh Lắm làm uỷ viên UBKCHC Miền Nam trung bộ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 116/SL

  1. S C L NH S 116-SL NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1952 C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 254-SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Chi u s c l nh s 150-SL ngày 31-12-1949 n nh nhi m v và quy n h n c a B N iv ; Theo ngh c a B trư ng B N i v ư cH i ng Chính ph thông qua; RA S C L NH: i u 1- Nay ch nh ông Huỳnh L m làm U viên UBKCHC Mi n Nam Trung B thay ông Ph m Phú Ti t ư c t ch c. i u 2- B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản