Sắc lệnh số 118/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 118/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 118/SL về việc bổ nhiệm ông Nghiên Xuân Tiếp, giữ chức Phó Giám đốc Nha thuỷ lâm do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 118/SL

  1. S C L NH CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 118-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u quy t ngh ngày 14 tháng 11 năm 1945 c a H i ng Chính ph thành l p B Canh nông; Chi u S c l nh s 69-SL ngày 4 tháng 12 năm 1945 sát nh p cơ quan Lâm chính vào B Canh nông; Chi u S c l nh s 69-SL ngày 14 tháng 5 năm 1950 i tên Nha Lâm chính thành Nha Thu -Lâm; Chi u S c l nh sô 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 t ch c l i Văn phòng các B và các cơ quan tr c thu c các B , cũng quy nh vi c b nhi m các ch c v i u khi n Văn phòng B , Nha, S và Vi n; Chi u ngh c a ông B trư ng B Canh nông ư c H i ng Chính ph thông qua. RA S C L NH: i u 1: Nay b nhi m ông Nghiêm Xuân Ti p, Ki m soát Thu -Lâm h ng 4, gi ch c Phó Giám c Nha Thu -Lâm. i u 2: Ông B trư ng B Canh nông chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản