Sắc lệnh số 120/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 120/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 120/SL về việc đổi tên và định thành phần các Hội đồng và ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã và đồn điền do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 120/SL

  1. SẮC LỆNH CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 120-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 75-SL ngày 1 tháng 7 năm 1949 quy định việc sử dụng ruộng đất của những phạm nhân bị kết án về các tội có phương hại đến nền độc lập quốc gia; Chiểu Sắc lệnh số 25-SL ngày 13 tháng 2 năm 1950 quy định việc sử dụng ruộng đất vắng chủ trong thời kỳ kháng chiến; Chiểu Sắc lệnh số 90-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 quy định việc sử dụng ruộng đất có chủ bỏ hoang; Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Canh nông; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH: Điều 1: Nay đổi tên Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh và Ban tạm cấp ruộng đất ở mỗi đồn điền của thực dân Pháp và những người bị kết án về các tội có phương hại đến nền độc lập quốc gia, thành Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh và Ban tạm cấp ruộng đât xã hay đồn điền. Điều 2: Thành phần Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh ấn định như sau: - Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh: Chủ tịch - Một đại biểu Liên Việt - Việt minh tỉnh Hội viên - Ba đại biểu nông dân (một trung nông và hai bần cố nông) do Hội đồng nông dân cứu quốc tỉnh đề cử Hội viên Thành phần Ban tạm cấp ruộng đất xã hay đồn điền ấn định như sau: - Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện hay xã: Trưởng ban - Một đại biểu Liên Việt - Việt minh xã Hội viên - Năm đại biểu nông dân (một trung nông và bốn bần cố nông do Hội nông dân cứu quốc xã đề cử Hội viên
  2. Điều 3: Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh và Ban tạm cấp ruộng đất xã hay đồn điền có nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu và thi hành việc tạm cấp ruộng đất cho dân nghèo đối với các hạng ruộng đất kể sau: - Ruộng đất vắng chủ bỏ hoang trong thời kỳ kháng chiến; - Ruộng đất có chủ bỏ hoang; - Ruộng đất của thực dân Pháp hay của những người bị kết án về các tội có phương hại đến nền độc lập quốc gia. Điều 4: Một thông tư Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp - Tài chính - Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này. Điều 5: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản