Sắc lệnh số 121

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 121

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 121 về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập do Chủ tịch Chính phủ ban hành, đẻ sửa đổi câu thứ 4 ở Điều thứ 3, Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 121

  1. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 121 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1946 SẮC LỆNH CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập; Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp; RA SẮC LỆNH: Điều thứ nhất Câu thứ 4 ở Điều thứ 3 trong Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 nay sửa đổi như sau: "Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể uỷ quyền trưng thu, trưng dụng cho các Uỷ ban hành chính Kỳ, Uỷ ban hành chính thành phố thuộc Bộ Nội vụ hoặc Uỷ ban hành chính hàng tỉnh." Điều thứ hai Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu Uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Huỳnh Thúc Kháng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản