Sắc lệnh số 124

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 124

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 124 về việc lập một "Hội đồng thẩm sát cấp bậc" trong quân đội do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 124

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 124 NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 33 ngày 22-3-1946 t ch c quân i Vi t Nam Chi u i u th 4 S c l nh s 33 nh vi c ban các c p b c Chi u ngh c a B trư ng B Qu c phòng Xét r ng vi c nh các c p b c c n ph i ư c xác áng, RA S C L NH: i u th 1 Nay l p m t "H i ng thNm sát c p b c" g m có: 1- B trư ng B Qu c phòng ......................... Ch t ch 2- Ch t ch và Phó Ch t ch Quân u h i 3- Tham mưu Trư ng 4- Ch nhi m C c trư ng ...... H i viên 5- Quân chính C c trư ng 6- Hai c v n chuyên môn (không có quy n bi u quy t) (do B trư ng B Qu c phòng và Ch t ch Quân u h i ch nh. ) i u th 2 H i ng này có nhi m v xét các ngh cho c p t b c uý tr lên và chuy n l i thNm lên cơ quan có quy n cho c p b c. i u th 3 H i ng này h p khí có gi y tri u t p c a B trư ng B Qu c phòng và s quy t ngh l i thNm theo a s . N u s phi u ngang nhau thì phi u c a Ch t ch H i ng có giá tr quy t ngh . i u th 4 Trong khi ch i S c l nh c T ng tư l nh thì Tham mưu trư ng ký thay vi c nh c p uý.
  2. i u th 5 Ông B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản