Sắc lệnh số 126

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 126

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 126 về việc ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 126

  1. S C L NH V VI C N NNH TH T C THI T L P CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH HO C S A I NA GI I CÁC ƠN VN Y C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 126 NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 65 ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân và u ban hành chính các c p xã, huy n, t nh và kỳ, Chi u S c l nh s 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân và U ban hành chính các th xã và thành ph . Chi u S c l nh ngày 29-5-46 c ông Huỳnh Thúc Kháng x lý công vi c Ch t ch Vi t Nam dân ch c ng hoà. Chi u ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi ban Thư ng tr c Qu c h i và H i ng Chính ph ã tho hi p. RA S C L NH: i u th I Th t c thi t l p các ơn v hành chính ho c s a i a gi i các ơn v y, nay n nh theo các i u kho n sau này: i u th II S thi t l p huy n, t nh, thành ph , ho c s a i a gi i ơn v y s do S c l nh n nh, chi u ngh c a B trư ng B N i v sau khi căn c vào t trình c a U ban hành chính kỳ, và ý ki n c a U ban hành chính t nh và H i ng nhân dân t nh. i u th III S thi t l p xã, ho c th xã, ho c s s a i a gi i nh ng ơn v y s do Ngh nh U ban hành chính kỳ n nh, sau khi căn c vào ngh c a U ban hành chính t nh và ý ki n c a H i ng nhân dân t nh. i u th IV các thành ph , thu c B N i v ho c thu c kỳ s thi t l p các khu ph ho c s a i a gi i các khu y s do H i ng nhân dân quy t ngh , và do B trư ng B N i v ho c U ban hành chính kỳ chuNn y. i u th V Các i u kho n trái v i S c l nh này nay bãi b .
  2. i u th VI B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản