Sắc lệnh số 126/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 126/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 126/SL về việc phụ cấp gia đình các vị trong Chính phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Điều 3 trong Sắc lệnh số 83 ngày 22-05-1950 về phụ cấp gia đình các vị trong Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 126/SL

  1. SẮC LỆNH CHỦ TN NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 126/SL NGÀY 11 CH THÁNG 7 NĂM 1950 CHỦ TNCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 82-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 ấn định phí cấp hàng tháng của các vị trong Chính phủ; Chiểu theo ý kiến nhân dân, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị; Và theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH: Điều 1: Điều 3 trong Sắc lệnh số 82-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 ấn định phụ cấp cho gia đình các vị trong Chính phủ nay sửa lại như sau: "Điều 3 mới: Những vị có gia đình được hưởng thêm một khoản phụ cấp gia đình hàng tháng như sau: - Vợ: một số phụ cấp tính bằng giá 11 kg gạo; - Mỗi con: một số phụ cấp tính bằng giá 5 kg 500". Điều 2: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1950. Điều 3: Ông Thủ tướng Chính phủ và các vị Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản