Sắc lệnh số 128/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 128/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 128/SL về việc cử cán bộ vào Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt bắc do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 128/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 128-SL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1949 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 254-SL ngày 19-11-1949 t ch c Chính quy n nhân dân trong th i kỳ kháng chi n, Chi u S c l nh s 127 ngày 4 tháng 11 năm 1949 thành l p Liên khu Vi t B c, Chi u ngh c a H i ng Qu c phòng T i cao, Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph , RA S C L NH: i u 1- Nay c các v có tên sau ây vào U ban Kháng chi n Liên khu Vi t b c: - Ch t ch, kiêm U viên quân s : Thi u tư ng Chu Văn T n: - Phó Ch t ch: Ô. Bùi Quang T o Ô. Nguy n Duy Th n - U viên: Ô. Nguy n Văn Tu t Ô. Nguy n Quang T o i u 2- H i ng Qu c phòng T i cao chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản