Sắc lệnh số 130/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 130/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 130/SL về việc cử ông Khuất Duy Tiến, giữ chức đổng lý sự vụ tại Bộ nội vụ kể từ ngày 01-02-1948 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 130/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 130 NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh này 3-5-1946 t ch c nhân viên giúp vi c tr c ti p các B trư ng; Chi u S c l nh ngày 3-5-1946 t ch c B N i v ; Sau khi tho thu n cùng ông T ng Ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam và theo ngh c a ông B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u1 Nay c ông Khu t Duy Ti n gi ch c ng lý S v t i B N i v k t ngày 1-2- 1948. i u2 Ông Khu t Duy Ti n s ư c hư ng k t ngày 1-2-1948 s ph c p hàng tháng n nh v ch c ng lý S v trong S c l nh ngày 24-7-1948, cùng kho n ph c p c bi t t m th i theo S c l nh ngày 17-9-1947. i u3 Các ông B trư ng B N i v và T ng Ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản