Sắc lệnh số 137/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 137/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 137/SL về việc ấn định việc đánh thuế điền thổ theo một thuế biểu luỹ tiến do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu ấn định việc đánh thuế điền thổ theo một thuế biểu luỹ tiến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 137/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 137/SL NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1950 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 49-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 ban hành Bộ luật Thuế trực thu; Chiểu Sắc lệnh số 146-SL ngày 24 tháng 12 năm 1949 ấn định việc thu thuế điền thổ năm 1950 bằng thóc; Chiểu Sắc lệnh số 79-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 sửa đổi điều 6 chương thuế điền thổ Bộ luật Thuế trực thu ấn định các hàng ruộng. Chiểu Sắc lệnh số 96-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 ấn định thuế biểu luỹ tiến thuế điền thổ năm 1950; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH : Điều 1: Điều 6 Bộ Luật thuế trực thu ban hành do sắc lệnh số 49-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949, sửa đổi do sắc lệnh số 79-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950, nay sửa đổi lại như sau : "Điều 6 mới : Thuế điền thổ đánh theo thuế biểu luỹ tiến ấn định sau đây, vào tổng số hoa lợi ước lượng ruộng đất có thể đem lại đồng niên cho người có quyền sở hữu. Tổng số hoa lợi sẽ chia ra từng phần, và mỗi phần sẽ chịu thuế như sau : Tổng hoa lợi ước lượng có thể thu được Thuế suất hàng năm tính bằng thóc Phần hoa lợi từ 1kg đến 500kg 5% 5% Phần hoa lợi từ 501 1kg đến 1.000 kg 6% 6% Phần hoa lợi từ 1.001 1kg đến 3.000 kg 7% 7% Phần hoa lợi từ 3.001 1kg đến 5.000 kg 8% Phần hoa lợi từ 5.001 1kg đến 10.000 kg 9% Phần hoa lợi từ 10.001 1kg đến 15.000 kg 10%
  2. Phần hoa lợi từ 15.001 1kg đến 30.000 kg 12% Phần hoa lợi từ 30.001 1kg đến 60.000 kg 14% Phần hoa lợi từ 60.001 1kg đến 100.000 kg !6% Phần hoa lợi từ 100.001 1kg đến 200.000 kg 18% Phần hoa lợi từ 200.001 1kg đến 500.000 kg 20% Phần hoa lợi trên 500.000 kg 22% Điều 2: Điều 2 Sắc lệnh số 146-SL ngày 24 tháng 12 năm 1949 sửa đổi do Sắc lệnh số 96-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 nay bãi bỏ. Điều 3: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản