Sắc lệnh số 138/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 138/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 138/SL về việc cử ông Lý Ban làm Giám đốc Hoa kiều vụ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 138/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 138 NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 quy nh vi c t ch c các B , Chi u S c l nh s 58 ngày 3-5-1946 t ch c B N i v , Chi u S c l nh s 137/SL ngày 15 tháng 2 năm 1948 t trong B N i v m t Nha g i là "Trung ương Hoa Ki u V Vi t Nam", Chi u ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u1 Nay c ông Lý Ban làm T ng Giám c Trung ương Hoa Ki u V Vi t Nam. i u2 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản