Sắc lệnh số 138C/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 138C/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 138C/SL về việc cử các vị vào Ban Thanh tra của Chính phủ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 138C/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 138C-SL NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1949 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 138- B/SL ngày 18-12-1949 t Ban Thanh tra Chính ph ; Theo ngh c a Phó Th tư ng; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH i u1 Nay c các v k tên sau ây vào Ban Thanh tra Chính ph : T ng Thanh tra: C H Tùng M u; T ng Thanh tra Phó: Ông Tr n ăng Ninh; Thanh tra: Ông Tô Quang Nu. i u2 Th tư ng Chính ph chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản