Sắc lệnh số 139

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 139

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 139 về việc sáp nhập vào ngân sách toàn quốc các cơ quan đại phương canh nông, thú y và thuỷ nông do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 139

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 139 NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u ngân sách Toàn qu c Vi t Nam niên khoá 1946; Theo l i ngh c a B trư ng B Canh nông và B trư ng B Tài chính; Sau khi ã tho thu n v i H i ng Chính ph , RA S C L NH: Kho n 1 Các cơ quan a phương Canh nông, Thú y, Thu lâm trư c thu c Ngân sách các Kỳ, nay sáp nh p vào Ngân sách Toàn qu c Vi t Nam. Kho n 2 Các kho n chi và thu c a các cơ quan y trư c thu c Ngân sách các Kỳ, nay thu c Ngân sách Toàn qu c (B Canh nông). Ti n s a ch a, gìn gi các ng s n và b t ng s n c a các cơ quan y trư c gi vào Ngân sách các Kỳ, nay cũng gi vào Ngân sách Toàn qu c. Kho n 3 Ngân sách các Kỳ s hoàn l i Ngân sách Vi t Nam nh ng món chi thu c v niên khoá 1945 và nh ng niên khoá trư c mà Ngân sách Vi t Nam m nh n sau ngày 1 tháng 1 năm 1946. Trái l i, Ngân sách Vi t nam s tr l i Ngân sách các Kỳ nh ng món thu thu c v niên khoá 945 và nh ng niên khoá trư c mà các Ngân sách Vi t Nam thâu nh p sau ngày 1 tháng 1 năm 1946. Kho n 4 Nh ng i u kho n trong S c l nh này ư c dùng t ngày 1 tháng 1 năm 1946. Kho n 5 B trư ng B Canh nông, B Trư ng B Tài chính và Ch t ch U.B. H.C các Kỳ ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản